wela zgierz kasy

123 123 123

email@gmail.com

City, Road 12

O nas

Kasy Fiskalne

Drukarki Fiskalne

Kontakt

urządzenia ID

Oprogramowanie dla Firm

Monitoring Firm

Terminale Płatnicze

Bileterki

Wagi

kasa,kasy,wela,zgierz

95-100 Zgierz, Powstańców Śląskich 21                                     biuro@wela.pl;  serwis@wela.pl   42 716 08 45 kom. 602 451 033

 

Kupując urządzenia fiskalne, podatnik może zaoszczędzić do 700 zł za każde z zakupionych urządzeń. Jak to jednak bywa w takich przypadkach, należy spełniać określone warunki i podjąć konkretne kroki, by taki zwrot uzyskać. Na jakich warunkach przysługuje ulga i jak ją uzyskać?

Prawo, o którym mowa, dotyczy wszystkich podatników rozpoczynających prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

 

Jeśli przepisy zobowiązują Cię do przejścia na kasę online, choć uprzednio używałeś kasy z kopią elektroniczną i chcesz otrzymać na nią ulgę, musisz uprzednio dokonać odczytu pamięci fiskalnej ze starej kasy!

 

Należy jednak podkreślić, że jednocześnie:

 

- Ulga przysługuje w tym momencie tylko podatnikom, nabywającym urządzenia online – zarówno tym, którzy sami zdecydowali o rejestrowaniu sprzedaży za pomocą urządzenia online i nie prowadzili wcześniej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, jak i tym, których zobowiązano do wymiany urządzenia,

- ważność przysługiwania ulgi to 6 miesięcy, licząc od daty powstania obowiązku,

ulga dotyczy zarówno czynnych, jak i biernych podatników VAT.

 

Kupując urządzenia fiskalne podatnik może otrzymać 90% ulgi liczonej od ceny zakupu urządzenia, jednak ulga ta wyniesie nie więcej niż 700 zł. Jeśli kupiłeś więcej niż jedną kasę on-line, będziesz mógł skorzystać z ulgi na każdą z nich, pod warunkiem, że zaczniesz używać każdej z tych kas, w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży. Dla przykładu: przy zakupie 10 urządzeń online, podatnikowi przysługuje ulga do 7000 zł, jeśli wypełniony został warunek czasowy.

 

Jeśli jesteś czynnym płatnikiem VAT, rozliczasz się miesięcznie lub kwartalnie. By rozliczyć kwotę za zakup urządzenia fiskalnego online:

  • przy rozliczeniu miesięcznym wykorzystaj deklarację VAT-7,
  • przy rozliczeniu kwartalnym wykorzystaj deklarację VAT-7K.

 

Bierny podatnik VAT może ubiegać się o zwrot poprzez złożenie wniosku. Wniosek taki musi spełniać poniższe warunki:

  • składamy go do naczelnika urzędu skarbowego, który zarejestrował kasę – osobiście, listownie lub elektronicznie (jeśli jesteś posiadaczem Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego i posiadasz fakturę za zakup urządzenia w formacie pdf.),
  • zawieramy dane: imię, nazwisko (nazwę), adres, NIP, nr. rachunku bankowego,
  • dołączamy kopię faktury za zakup urządzenia, kopię dowodu zapłaty całej należności za kasę oraz kopię raportu fiskalnego miesięcznego, jako potwierdzenie prowadzenia sprzedaży na danym urządzeniu,

 

                                                                                                          Powrót do strony głównej

 

Jak uzyskać zwrot 700 zł za kasę fiskalną?

21 maja 2020
wela zgierz kasy