wela zgierz kasy

123 123 123

email@gmail.com

City, Road 12

O nas

Kasy Fiskalne

Drukarki Fiskalne

Kontakt

urządzenia ID

Oprogramowanie dla Firm

Monitoring Firm

Terminale Płatnicze

Bileterki

Wagi

kasa,kasy,wela,zgierz

95-100 Zgierz, Powstańców Śląskich 21                                     biuro@wela.pl;  serwis@wela.pl   42 716 08 45 kom. 602 451 033

W związku z ogłoszonym na terytorium Polski stanem epidemii, w rozumieniu § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), który bezpośrednio wpływa na działalność podmiotów gospodarczych, w Ministerstwie Finansów analizowane są aktualnie potencjalne warianty możliwych do wdrożenia zmian w przepisach.Między innymi Ministerstwo Finansów planuje odroczenie:1) terminu na wdrożenie kas on-line dla podatników wchodzących w ten obowiązek z dniem 1 lipca 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r. tj.- dla świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz- usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; a także- dla sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;2) terminu na wdrożenie kas on-line dla podatników wchodzących w ten obowiązek z dniem 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r. tj. do świadczenia usług:a) fryzjerskich,b) kosmetycznych i kosmetologicznych,c) budowlanych,d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,e) prawniczych,f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad rozporządzeniem przesuwającym te terminy.Informację tą Jan Sarnowski przekazał też wcześniej (23 kwietnia 2020 r.) w odpowiedzi na interpelację nr 3716 z 6 kwietnia 2020 r. grupy posłów Lewicy.

 

 

                                                                                                          Powrót do strony głównej 

 

 

 
 

 

Przesunięcie terminów wprowadzenia kas Online na rok 2021 !

09 maja 2020
wela zgierz kasy